CPV kód | 03222000-3

Zoznam zákaziek pre CPV 03222000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20241184 Ovocie a orechy.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
2024022626.02.2024 - - -

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Objednajte si naše služby a získajte okrem možnosti vyhľadávať verejné zákazky podľa CPV aj množstvo ďalších funkcií...