Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva
Kód zákazky: Z20244969
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30232100-5
Predpokladaná hodnota: 6 480,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 08:45
Vyhlásenie: 19.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS