Výpočtová technika, tlačiarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výpočtová technika, tlačiarne
Kód zákazky: Z20244543
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 20 254,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
97528 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty