Notebook

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Notebook
Kód zákazky: Z20244511
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 14:45
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Notebook (Z20244511)