Chemikálie – diagnostické kity pre diagnostické analýzy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie – diagnostické kity pre diagnostické analýzy
Kód zákazky: Z20244065
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24300000-7
Predpokladaná hodnota: 2 456,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:30
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS