Technické plyny 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické plyny 2024
Kód zákazky: Z20243981
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24110000-8
Predpokladaná hodnota: 61 203,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty