Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov (papierových stravných poukážok)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov (papierových stravných poukážok)
Kód zákazky: Z20243780
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 51 848,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
97528 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS