Laboratórne prístroje

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne prístroje
Kód zákazky: Z20243664
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 88 828,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Tr. SNP 1, Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty