Chemikálie pre fyzikálnochemické laboratórium

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie pre fyzikálnochemické laboratórium
Kód zákazky: Z20243638
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24000000-4
Predpokladaná hodnota: 2 855,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS