IHC materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IHC materiál
Kód zákazky: Z20243230
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 275,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: IHC materiál (Z20243230)