Počítač, monitor, počítačové príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Počítač, monitor, počítačové príslušenstvo
Kód zákazky: Z20243166
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 4 050,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 09:15
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS