Tablet s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tablet s príslušenstvom
Kód zákazky: Z20243167
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213200-7
Predpokladaná hodnota: 1 350,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 09:45
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty