Vajcia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vajcia
Kód zákazky: Z20243049
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03142500-3
Predpokladaná hodnota: 7 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 10:05
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda
95006 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Vajcia (Z20243049)