Čerstvé chladené mäso

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čerstvé chladené mäso
Kód zákazky: Z20242960
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15110000-2
Predpokladaná hodnota: 20 231,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 09:30
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
97528 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty