Kovové regály

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kovové regály
Kód zákazky: Z20242922
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39150000-8
Predpokladaná hodnota: 1 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Košovská cesta 55/9
97101 Prievidza
NUTS: -
Miesto dodania: Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Kovové regály (Z20242922)