Spotrebný laboratórny materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Spotrebný laboratórny materiál
Kód zákazky: Z20242840
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 776,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty