Mrazená hydina, mäso, ryby a vnútornosti

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mrazená hydina, mäso, ryby a vnútornosti
Kód zákazky: Z20242594
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15896000-5
Predpokladaná hodnota: 34 013,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
97528 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty