Notebook

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Notebook
Kód zákazky: Z20242562
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 833,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 15:24
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Notebook (Z20242562)