Mikrobiologický bezpečnostný box s laminárnym prúdením

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mikrobiologický bezpečnostný box s laminárnym prúdením
Kód zákazky: Z20242173
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 16 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS