Chemikálie pre molekulárnu biológiu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie pre molekulárnu biológiu
Kód zákazky: Z20242149
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24300000-7
Predpokladaná hodnota: 7 239,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty