Laboratórny spotrebný materiál na experimentálny výskum

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórny spotrebný materiál na experimentálny výskum
Kód zákazky: Z20242098
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 662,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS