pevný disk

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: pevný disk
Kód zákazky: Z20242054
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30234100-9
Predpokladaná hodnota: 542,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: pevný disk (Z20242054)