Multikanálový potenciostat/galvanostat

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Multikanálový potenciostat/galvanostat
Kód zákazky: Z20241974
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38500000-0
Predpokladaná hodnota: 59 923,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty