Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20241935
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125110-5
Predpokladaná hodnota: 2 041,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
97528 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS