Modulárny potenciostat/galvanostat s rotačnou diskovou elektródou s ortuťovým kontaktom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modulárny potenciostat/galvanostat s rotačnou diskovou elektródou s ortuťovým kontaktom
Kód zákazky: Z20241896
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38500000-0
Predpokladaná hodnota: 34 996,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS