Zariadenie slúžiace k prenosu proteínov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenie slúžiace k prenosu proteínov
Kód zákazky: Z20241766
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38410000-2
Predpokladaná hodnota: 4 398,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty