Autotransformátor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Autotransformátor
Kód zákazky: Z20241641
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38300000-8
Predpokladaná hodnota: 2 883,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty