Počítač All In One , kábel HDMI

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Počítač All In One , kábel HDMI
Kód zákazky: Z20241643
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 1 932,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 08:30
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty