3D tlačiareň, resin, filament

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 3D tlačiareň, resin, filament
Kód zákazky: Z2024854
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30232130-4
Predpokladaná hodnota: 690,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 09:15
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

Linky a dokumenty