Obec Kurov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Kurov
Adresa:
Mesto: Kurov
PSČ: 08604
IČO: 00322253
DIČ: 2020623220
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Kurov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_6_1KPO
uvo 20240627090027.06.2024
09:00