Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
Adresa: Brezová
Mesto: Spišská Nová Ves
PSČ: 05201
IČO: 00691909
DIČ: 2020715565
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dokončenie rekonštrukcie budovy domova dôchodcov zasiahnutej požiarom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ 14/2024
uvo 20240712090012.07.2024
09:00