Obec Siladice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Siladice
Adresa: Predmet zákazky bude realizovaný formou stavebných úprav naAdministratívnej budove súp.č. 247, LVč. 500, v k.ú. Siladice, na parcele „reg C“ č.: 261/4, (LV nezaložený)parc. reg. E č. 264/1 LV č. č. 115
Mesto: Siladice
PSČ: 92052
IČO: 00312967
DIČ: 2021268161
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kapacity MŠ Siladice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MŠ/2024
uvo 20240703100003.07.2024
10:00