Obec Bystrany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Bystrany
Adresa: Bystrany 13
Mesto: Bystrany
PSČ: 05362
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Zvýšenie kapacity Materskej školy Bystrany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO_2024/02
uvo 20240726130026.07.2024
13:00
Názov Zdroj Ponuky do
Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole Bystrany_MV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO_2024/01
uvo 20240621130021.06.2024
13:00