Obec Pečovská Nová Ves

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Pečovská Nová Ves
Adresa: Hlavná
Mesto: Pečovská Nová Ves
PSČ: 08256
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
509 958
uvo 20240723100023.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Kolesový traktor - nosič náradia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110966
eks 20210601130001.06.2021
13:00
Osobné motorové vozidlo Hyundai Tucson alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238868
eks 20230821160721.08.2023
16:07
Nové osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239605
eks 20230911161511.09.2023
16:15