Obec Dolná Strehová

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Dolná Strehová
Adresa: Hlavná
Mesto: Dolná Strehová
PSČ: 99102
IČO: 00319295
DIČ: 2020472520
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03/WYP/2024
uvo 20240402100002.04.2024
10:00