Obec Horná Ždaňa

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Horná Ždaňa
Adresa: Horná Ždaňa
Mesto: Horná Ždaňa
PSČ: 96604
IČO: 00320633
DIČ: 2020529599
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236869
eks 20230707130007.07.2023
13:00
Zvýšenie kapacity materskej školy
Zákazka s nízkou hodnotou
499904
uvo 20240325110025.03.2024
11:00