Obec Vyšný Klátov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Vyšný Klátov
Adresa: Rosná
Mesto: Vyšný Klátov
PSČ: 04412
IČO: 00324931
DIČ: 2021245171
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07/03/24/PPM
uvo 20240328100028.03.2024
10:00