Obec Číž

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Číž
Adresa: Číž
Mesto: Číž
PSČ: 98043
IČO: 00318655
DIČ: 2021168677
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
DVOJTRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
503755
uvo 20240611090011.06.2024
09:00