Mesto Vranov nad Topľou

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Vranov nad Topľou
Adresa: Dr. C. Daxnera
Mesto: Vranov nad Topľou
PSČ: 09316
IČO: 00332933
DIČ: 2020631910
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201509
eks 20200130102230.01.2020
10:22
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010480
eks 20200526100026.05.2020
10:00
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010555
eks 20200529100029.05.2020
10:00
Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021747
eks 20210126100026.01.2021
10:00
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217909
eks 20210504130004.05.2021
13:00
Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022337
eks 20220204090004.02.2022
09:00
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222659
eks 20220330100030.03.2022
10:00
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231549
eks 20230314092314.03.2023
09:23
Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. 969 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou
Obchodná verejná súťaž

web 20240423140023.04.2024
14:00
Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. Lúčna 819
Obchodná verejná súťaž

web 20240423140023.04.2024
14:00
Rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti centra voľného času
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
4/2024
uvo 20240507090007.05.2024
09:00
Obchodná verejná súťaž - predaj hnuteľného majetku - automobily a traktor
Obchodná verejná súťaž

web 20240617150017.06.2024
15:00
OVS - technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy
Obchodná verejná súťaž

web 20240617150017.06.2024
15:00
Obchodná verejná súťaž - predaj budovy s.č. 530
Obchodná verejná súťaž

web 20240617150017.06.2024
15:00
Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. 969 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou
Obchodná verejná súťaž

web 20240618150018.06.2024
15:00
Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. Lúčna 819
Obchodná verejná súťaž

web 20240618150018.06.2024
15:00
Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v BD s.č. Lúčna 819 (21,9m2)
Obchodná verejná súťaž

web 20240620150020.06.2024
15:00