Obchodná verejná súťaž - predaj hnuteľného majetku - automobily a traktor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž - predaj hnuteľného majetku - automobily a traktor
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 15:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
Adresa: Dr. C. Daxnera
09316 Vranov nad Topľou
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Vranov nad Topľou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa