Obec Bystré

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Bystré
Adresa: Šarišská
Mesto: Bystré
PSČ: 09434
IČO: 00332275
DIČ: 2020640886
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20240501
uvo 20240614100014.06.2024
10:00