Senior dom Svida

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Senior dom Svida
Adresa: SNP
Mesto: Svidník
PSČ: 08901
IČO: 00696323
DIČ: 2020785294
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na SO02, SO04 a SO05
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
SDS_05/2024_REK
uvo 20240531100031.05.2024
10:00
Stavebné práce pre projekt: „Riešenie protipožiarnej bezpečnosti“
Zákazka s nízkou hodnotou
11062024_Senior_dom_Svida_Rieš._protipož._bezp.
uvo 20240704100004.07.2024
10:00