Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
Adresa: Pelhřimovská
Mesto: Dolný Kubín
PSČ: 02680
IČO: 00158518
DIČ: 2020565151
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – 1. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024 IS
uvo 20240524100024.05.2024
10:00