Obec Veľký Ďur

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Veľký Ďur
Adresa: Hlavná
Mesto: Veľký Ďur
PSČ: 93534
IČO: 00307645
DIČ: 2021218760
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
07052024
uvo 20240521090021.05.2024
09:00