Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: 07052024
Kód oznámenia: 12428 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Veľký Ďur
Adresa: Hlavná
93534 Veľký Ďur
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Hlavná Veľký Ďur 93534 Slovensko
Zdroj:

Popis

Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre obec Veľký Ďur v množstve 79,267 MWh za obdobie 12 mesiacov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Veľký Ďur