Obec Červená Voda

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Červená Voda
Adresa: Červená Voda
Mesto: Červená Voda
PSČ: 08301
IČO: 00326909
DIČ: 2020711407
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Kanalizácia obce Červená Voda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Procurio- 09/2024
uvo 20240606090006.06.2024
09:00