Kanalizácia obce Červená Voda

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kanalizácia obce Červená Voda
Kód zákazky: Procurio- 09/2024
Kód oznámenia: 12392 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 3 583 330,08 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Červená Voda
Adresa: Červená Voda
08301 Červená Voda
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Červená Voda Červená Voda 08301 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia Projektu Kanalizácia obce Červená Voda

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Červená Voda