Technické služby mesta Galanta

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Technické služby mesta Galanta
Adresa: Kpt. Nálepku
Mesto: Galanta
PSČ: 92401
IČO: 00045721
DIČ: 2020371606
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Drvič dreva a bioodpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028879
eks 20201112130012.11.2020
13:00
Vozidlo pre technické služby - nosič náradia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111671
eks 20210609100009.06.2021
10:00
Nové menšie motorové úžitkové vozidlo pre technické služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119189
eks 20210930120030.09.2021
12:00
Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211899
eks 20221104100004.11.2022
10:00
Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06052024/GA/skladkovanie/KO
uvo 20240606100006.06.2024
10:00
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet pre Technické služby mesta Galanta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
1/T/2024
uvo 20240722080022.07.2024
08:00