Mesto Modra

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Modra
Adresa: Dukelská
Mesto: Modra
PSČ: 90001
IČO: 00304956
DIČ: 2020662193
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Služby súvisiace so zberom, zvozom, zhodnotením a úpravou komunálnych odpadov pred uložením na skládku odpadu od pôvodcov odpadu v meste Modra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
1344/2024
uvo - - -
Chodník - Harmónia, prepojenie centrum -Dolinky
Zákazka s nízkou hodnotou
541/2024
uvo 20240723090023.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Príslušenstvo k malotraktoru Kubota BX231
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033377
eks 20201217113817.12.2020
11:38
Nové osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115588
eks 20210721120021.07.2021
12:00
Nové osobné motorové vozidlo SUZUKI S-CROSS 1,5 DUALJET HYBRID ALLGRIP PREMIUM alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241454
eks 20240302163702.03.2024
16:37
SKATEPARK MODRA - III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
256/2024
uvo 20240319100019.03.2024
10:00
Odpredaj stavby a pozemkov na Šúrskej ulici v Modre
Obchodná verejná súťaž

web 20240621110021.06.2024
11:00
Odpredaj pozemkov v lokalite „Malé hliny“
Obchodná verejná súťaž

web 20240621110021.06.2024
11:00
Revitalizácia vnútrobloku Dukelská - Kukučínova, Modra, 2.etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
15503/2024-1089
uvo 20240625093025.06.2024
09:30