Odpredaj stavby a pozemkov na Šúrskej ulici v Modre

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odpredaj stavby a pozemkov na Šúrskej ulici v Modre
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 700 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Modra
Adresa: Dukelská 941/38
90001 Modra
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Modra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa